Vad andra sagt

Rodnar nästan när jag läser fina saker som andra sagt om mig. Men är du nyfiken så varsågod och läs. Har samlat ett antal citat.

Kund 2016, arbete inför affärsplan med styrelse och personal

Lars Erlandsson, styrelseordförande Sparbanken Gotland: ”Vi anlitade Miriam för att leda arbetet med strategi och målbild inför kommande affärsplan. Dels en halvdag med hela personalen, dels ytterligare ett par tillfällen med styrelsen. Det var mycket bra! Tack vare Miriam kom vi betydligt längre än vad vi skulle ha gjort på egen hand. Vi fick hjälp att se på vår verksamhet från ett annat håll och resultatet blev att både vision och utmaningar föll på plats. Vi är alla väldigt nöjda med samarbetet.”

Kund 2015, föreläsning som uppstart till affärsplanearbete

Lars Leissner, ordförande Visby GK: ”Mirre, du hjälpte oss att se visionen och fick oss att dra åt samma håll. Tack för en inspirerande förmiddag”.

Kund 2014 varumärkesarbete + heldag med workshops

Kjell Carlsson, Visbyark, Stockholm:  När Miriam kom in hade vi i visionsgruppen redan gjort ett rejält arbete och upplevde att vi mognat ordentligt och kommit långt, trodde vi. Mognat hade vi, och kommit en bra bit på vägen, ja, men hennes klara analys, och arbetssätt gjorde att vi tog ett rejält professionellt kvalitetssprång uppåt.

Hennes energi och klarsyn stärkte oss i visionsgruppen och var ett ovärderligt stöd i förankrandet och utvecklandet av visionsarbetet med övriga i företaget under den tema/(visions)dag vi hade, med hjälp av/under, hennes pedagogiska ledning”.

Anne Oresten, Visbyark, Stockholm: Miriam Nilsson förmedlar kunskap, klokskap och inspiration på ett effektivt och lustfyllt sätt. Tack för en innehållsrik dag som ledde fram till både konkreta förslag att använda direkt och målområden att arbeta med framöver”.

Deltagare föreläsning 2013

Monica Johansson, ALMI: ”Tack Miriam för en inspirerande kväll! Du gav många tankar och ny energi att ta tag i sitt varumärke!” 

Karin Farinder, Progressus Konsult: ”Med humor och glimten i ögat förmedlade Miriam på ett trovärdigt och lättsamt sätt både fakta och egen erfarenhet kring det viktiga marknadsföringsarbetet som till sist ska syfta till att stärka mig och mitt företag i konkurrensen med andra.” 

F d arbetskollegor

Fredrik Ampler, Experience Design Manager, Svenska Spel: ”Grundtrygg, varm och rolig. Med Mirre blir det uppriktigt och ärligt, omtänksamt och insiktsfullt, och mycket kul. Som människa, som proffs. Skulle inte tveka att jobba med Mirre igen.” 

Patrik Winnfors, Entrepreneur, Coach and Founder of Winnforce AB: ”Miriam är ett proffs på varumärkes- och kommunikationsområdet. Hon har lång erfarenhet inom branschen. Miriam är både strategisk och på samma gång skicklig i det operativa. Miriams främsta styrka är hennes positiva och ärliga energi. Som person är hon lugn, noggrann, seriös, kunnig, humoristisk och engagerad. Det har varit fantastiskt lärorikt, inspirerande och trevligt att ha fått lära känna Miriam. Jag kan verkligen rekommendera Miriam till vilken arbetsgivare som helst”. 

Studiekamrat, Master of Strategy, M-gruppen 2010

Helen Ryberg Lagergren, VD/CEO Kandidata: ”Hade förmånen att gå Master of Strategy på M-gruppen med Miriam. Vi samarbetade också i examensarbetet. Sammanfattningsvis kan sägas att man med Miriam får BÅDE skarp analys i detalj samt holistisk och strategisk syn på helheten. Miriam både kreerar, paketerar samt följer upp lösningar samt implementerar dem. Allt hänger ihop. Därtill med träffsäker humoristisk ton som får oss att minnas känslan av vad som åstadkoms. Länge. En ynnest att få uppleva och rekommenderar Miriam varmt.”