Ditt varumärke är din viktigaste tillgång – låt det ta ditt företag i rätt riktning. Jag hjälper dig. Tillsammans jobbar vi oss fram från affärsidé till budskap. Ett arbete som är både roligt och lönsamt. Du är experten på din verksamhet – jag stöttar med struktur och frågeställningar.

Eller behövs en nystart för arbetsgruppen? Använd mig som föreläsare eller ledare för workshops. Ni får exempel, användbara modeller, och frågorna ni glömt att ni måste ställa.

 

Hänt och Tänkt

Vad händer på miriamnilsson.se

Hej!

Hej!

Posted by Mirremorr on feb 14, 2013

Ditt varumärke är din viktigaste tillgång – låt det ta ditt företag i rätt riktning. Jag hjälper dig. Tillsammans jobbar vi oss fram från affärsidé till budskap. Ett arbete som är både roligt och lönsamt. Du är experten på din verksamhet –...

Läs mer