Bränslet..

Min mission är fler aha-upplevelser till företagare. Det är därför jag håller på. Och att få en återkoppling från en nöjd kund är som ljuv musik och gör mig själaglad. Som det här citatet från Lars Leissner, ordförande i Visby golfklubb: ”Mirre, du hjälpte oss att se visionen och fick oss att dra åt samma håll. Tack för en inspirerande förmiddag”.